Za začetek puškarstva v Sloveniji štejemo leto 1558, ko je cesar Ferdinand I. poklical iz belgijskega Liega kakih 100 puškarjev, ki so uvedli izdelovanje pušk med železarji v Borovljah.

Tu je bil ustanovljen tudi puškarski ceh.